Shop Rates

SKI MOUNT TELE / AT BINDING                                                     $40 NEW SKI

                                                                                                                  $50 DRILLED SKI OR BINDING SWAP

SPECIAL MOUNTS                                                                              $60 AN HOUR

BINDING PURCHASED                                                                       $25

SKI PURCHASED                                                                                  FREE

FULL PRICE BOOT PURCHASE                                                        FREE

NORDIC BINDING MOUNT                                                               $30

XC BINDING + SKI PURCHASED                                                      FREE

HOT WAX                                                                                               $15

EDGE WORK                                                                                          $15

BOOT LINER THERMO-MOLD                                                         $45

BOOT PURCHASED                                                                             FREE

SKIN TRIM                                                                                              $20